XE TẢI C&C U340

NEW

XE TẢI THÙNG C&C U340 là một trong những dòng xe tiên tiến nhất Châu Á. Hiệu quả kinh tế vượt trội so với những dòng xe cùng loại.