XE TẢI THÙNG DONGFENG 5 CHÂN

XE TẢI THÙNG DONGFENG 5 CHÂN TẢI TRỌNG 22,380 TẤN. CỖ MÁY HÁI RA TIỀN CHO MỌI NGƯỜI