XE GẮN CẨU

Xe tải Dongfeng Việt Trung Gắn cẩu 3,5 tấn