XE XITEC PHUN NƯỚC

XE CHỞ XITEC PHUN NƯỚC DONGFENG, DUNG TÍCH XI TÉC 5 M3 PHÙ HỢP CHO VIỆC TƯỚI VÀ CHĂM SÓC CÂY CẢNH

XE XITEC CHỞ XĂNG DẦU

NEW

Công nghệ đặc biệt ca bin mới nổi bật hơn, công nghệ máy móc theo tiêu chuẩn Man tại Đức giúp xe có thương hiệu hơn và bền bỉ hơn, cầu xe là cầu Láp man giúp khỏe hơn khi vận hành. Xe Bồn Xi-téc chở xăng