Xe đầu kéo Dongfeng 2 cầu (6x4), động cơ 375Hp, 2015

Xe đầu kéo Dongfeng 2 cầu (6x4), động cơ 375Hp, 2015 của tập đoàn DONGFENG Hồ Bắc Trung Quốc