XE TẢI THÙNG CỬU LONG 03 CHÂN- 14,5 TẤN

XE TẢI THÙNG CỬU LONG 03 CHÂN- 14,5 TẤN, CON ĐƯỜNG LÀM GIÀU CỦA BẠN

TMT Cuu long ( 5 chân ) KC340T-MB (10×4)

NEW

TMT Cuu long ( 5 chân ) KC340T-MB (10×4